Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde yükselme sınavı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde yükselme sınavı BAŞVURU ŞEKLİ Sı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde yükselme sınavı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde yükselme sınavı

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yapılacaktır. Başvurular 03/04/2017 – 14/04/2017 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adaylar öncelikle sınav ücreti olan 110 TL’yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracak daha sonra başvurusunu www.meb.gov.tr adresinden yapacaktır.

Daha önce başvurusu yapmış olan adaylar herhangi bir ücret yatırmadan www.meb.gov.tr adresinden başvurularını tekrar yapacaklardır.

Sınava başvuru şartları sınava son başvuru tarihi itibarıyla aranacağından adayların bilgilerini en geç son başvuru tarihine kadar UYAP üzerinden ve fiziki evrak olarak güncellemeleri gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

SINAV GİRİŞ

Sınav giriş belgeleri 11 Mayıs 2017 Perşembe günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar 11 Mayıs – 19 Mayıs 2017 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.

Sınav 20 Mayıs 2017 saat 10.00’da Ankara ilinde yapılacaktır.

Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) birini yanında bulunduracaklardır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 19/01/2017 tarih ve 29953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler gereği;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı sayılmak için en az altmış puan almak

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaK

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak; idare memurluğu için ilan edilen kadro sayısının(75) beş katı(375), diğer gruplar için ise ilan edilen kadro sayısının üç katı aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Aday; sınav kurulunun her bir üyesi tarafından,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),

d)Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

alanlarında sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunludur.

Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Tüm yorumlar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?