Torba Kanun ile Hizmetlilere Memurluk Yolu Açılıyor

Torba Kanun ile Hizmetlilere Memurluk Yolu Açılıyor 15 Temmuz darbe girişimi ve darben

Torba Kanun ile Hizmetlilere Memurluk Yolu Açılıyor

Torba Kanun ile Hizmetlilere Memurluk Yolu Açılıyor

15 Temmuz darbe girişimi ve darbenin  bastırılmasından sonra 15 Temmuz Gazi ve şehit yakınları ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları Hizmetli olarak atanırken, memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanamıyordu.  Torba yasasında Yapılacak yeni düzenleme ile Şehit yakınlarına Memur kadrolarına alınması ve bu haklardan yararlanması öngörüldü.

Düzenlenen Torba Kanunu Şu şekilde;

MADDE 51- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine “ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi,” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile kırk beş yaşını bitirmiş olanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanların kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır.”

MADDE 52- 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18- Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanlardan bizzat istihdam hakkından yararlanarak bu maddenin yayımı tarihinden önce hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların bu maddenin yayımını takip eden ayın 14’ü itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiş sayılır.”

Kaynak : SGK Rehberi
Tüm yorumlar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?